חיפוש משרות:

מציאת עבודה וכוח אדם

בשירותי כוח אדם, אנו מבצעים בעבורכם גיוס ומיון של מועמדים המתאימים לדרישותיכם. העסקת העובדים, ובכלל זה מתן תנאים סוציאליים, תשלום שכר ועוד, מבוצעים ומשולמים על ידינו, חברת כוח האדם. לאחר תקופה של תשעה חודשי עבודה בהם העובד נכח במקום העבודה אליו נשלח, החברה תוכל לבחור האם להעסיק אותו כעובד מן המניין או לסיים את יחסיה איתו. היתרון הבולט בעבור החברה (הלקוח) הינה האפשרות להתרשם מהעובד טרם תחילת העסקתו הרשמית וכן האפשרות ליהנות מהעובד לאורך כל תשעת החודשים מבלי ש"יתיישב" על תקן, כלומר, עובד חוץ-תקני.

דילוג לתוכן